What to Expect

 

The worship services typically last about 1.5 hours, and they include singing and a sermon based on the Bible. Our hope is that you would encounter Jesus at Gospel Church.

On the first Sunday of every month we celebrate the Lord's Supper (or Communion), by eating bread and drinking wine to remember Christ's sacrifice on the cross.

We want Gospel Church to be a church full of grace and truth, and a safe place to have questions and doubts.


Nabożeństwo trwa zwykle godzinę. W czasie nabożeństwa śpiewamy i słuchamy kazania (homilii) opartego na Piśmie Świętym. Mamy nadzieję, że w Gospel Church będziesz mógł spotkać się z Bogiem.

Pierwszą niedzielę każdego miesiąca, ustanawiamy Wieczerzę Pańską (Komunia), przez spożywanie chleba i picie wina aby pamiętać ofiarę Chrystusa na krzyżu.

Chcemy aby Gospel Church był miejscem pelnym łaski, miejscem, gdzie pytania i wątpliwości są czymś naturalnym i oczywistym.