What We Believe

 

It doesn't matter what your circumstances are or where you have been, you matter to God. We are all imperfect, saved by grace through faith in Jesus Christ. 

Our church believes in the doctrines which are the essentials of historic, biblical Christianity: 

  • We believe the Bible to be the inspired, authoritative Word of God.

  • We believe there is one God, eternally existent in three persons: Father, Son, and Holy Spirit. 

  • We believe in the deity of Christ, His virgin birth, His sinless life, His death on the cross for our sins, His resurrection and return. 

  • We believe that all persons are sinners by nature and condemned by God. 

  • We believe God in His grace has provided salvation for all who call upon Him.

Nie ma znaczenia w jakich okolicznościach się znajdujesz, kim jesteś czy gdzie byłeś, masz wartość dla Boga. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, z łaski zbawieni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa.

  • Wierzymy, że Piśmo Święte jest natchnionym, autorytatywnym Słowem pochodzącym od Boga.

  • Wierzymy w jednego Boga, występującego wiekuiście w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

  • Wierzymy w bóstwo Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, Jego życie wolne od grzechu, Jego śmierć na krzyżu za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie oraz powtórne przyjście.

  • Wierzymy, że jako ludzie wszyscy jesteśmy z natury grzesznikami i jesteśmy przez to potępieni przez Boga.

  • Wierzymy jednak, że Bóg w swej łasce ofiaruje zbawienie wszystkim, którzy zwracają się do Niego.