frequently Asked questions

 

Who comes to gospel Church?

Gospel Church is an English-speaking church, so there are many foreigners who come, but there are also Polish people who attend as well. Everyone is welcome to join us.

Chociaż nasza wspólnota ma charakter międzynarodowy, a nabożeństwa (z piosenkami i kazaniem włącznie) odbywają się po angielsku, większość z nas to Polacy, a pozostali uczą się polskiego z mniejszym lub większym powodzeniem.

I DON'T SPEAK ENGLISH VERY WELL, SHOULD I COME?

Of course! We have the songs translated into Polish on the screen, and the sermon is translated into Polish via headphones. Also, we try to our best to speak English clearly and slowly so everyone can understand.

Pewnie! W czasie nabożeństwa wyświetlamy polskie teksty śpiewanych piosenek, a tłumaczenie kazań jest dostępne przez słuchawki. Ponadto, staramy się mówić powoli i wyraźnie aby wszyscy mogli zrozumieć.